1973 Wandeling door :

DEEL 1 : EERSTE TENTOONSTELLING

Bijgaande foto is de laatste vogeltentoonstelling die onder de vlag van vogelvrienden Peer / Meeuwen plaats vond en georganiseerd in het parochieheem van Meeuwen  in oktober, de zondag na Meeuwen kermis. Is trouwens de eerste vogeltentoonstelling die in Meeuwen is ingericht. Een anekdote van die wedstrijd die bijgebleven is was dat André Gielen de zondag ervoor op Meeuwen kermis een Blauwe Grasparkiet had gewonnen,  en deze vogel had ingeschreven voor de wedstrijd.  En er ongeloofelijk maar waar mee won ook nog. Dit was het jaar 1972. In het najaar van 1972 was er een bestuursverkiezing waarvan de uitslag er voor zorgde dat een scheiding tussen beide dorpen onafwendbaar was. Op 13 mei 1973 werd de Barmsijs Meeuwen door de BOF erkend als zelfstandige vereniging. De eerste voorzitter was Jef Evens van Erpekom.
De lijnen werden uitgelegd, natuurwandelingen en nestkastwerking kregen in de beginjaren prioriteit, de gemeente stelde een bosrijk gebied in bruikleen voor de uitbating van een natuurreservaat.
1973,( 40 jaar geleden), toen was winnen op een gewest- tentoonstelling de droom van iedere vogelliefhebber.

Wij zien op de foto van links naar rechts: Jos Dreezen, Jean Haex, Luc Vanwallegem,  André Gielen, Jef Evens, Louis Kelchtermans, Marcel Schuer en Thieu Vrolijkx
►TERUG►

 

DEEL 2 : LOGO DOOR DE JAREN HEEN
1973 De allereerste centen die de vereniging uitgaf gingen naar het vervaardigen van een eigen logo onder de vorm van een sticker.    Dat de keuze van declub naam een Barmsijs werd, was  voor de hand liggend, het moest een naam van een Europese vogel zijn, en in die tijd had medestichter Jean Haex de mooiste Barmsijzen,  en daarom werd unaniem beslist dat de vereniging  de naam DE BARMSIJS MEEUWEN   zou krijgen.    
Hieronder van l.n.r. het allereerste logo, de opvolger, en het huidige logo.

 

 

 

 

 
►TERUG►


 

DEEL 3 : NATUURWANDELING

1973 zoals eerder vermeld waren de activiteiten in de beginjaren meer dan vogels kweken. Tentoonstellen  was in die tijd nog niet zo vanzelfsprekend ,daarom werden  er regelmatig ook natuurwandelingen georganiseerd. Tevens was er een nestkastwerking om u tegen te zeggen. Zo kreeg ieder lid een gedeelte van een bosrijk gebied  (o.a. kolisberg) toegewezen om er nestkasten te plaatsen, ze te observeren en na het seizoen op te kuisen.  Vogels houden werd zo verheven tot een volwaardige gezinsbezigheid, menige echtgenotes, zonen en dochters waren van de partij om met pa lief de natuur in te trekken.

►TERUG►