1975 Wandeling door :

DEEL 1 : NESTKASTWERKING BIJ DE BARMSIJS

1975 De nestkastwerking draait op volle toeren.  Vogelliefhebbers op pad beladen met nestkasten ter ondersteuning van de holenbroeders . Deze werden met veel zorg opgehangenaan de bomen in de reservaten die door het toenmalig gemeentebestuur ter beschikking   werden gesteld. Dit is in de beginjaren een welgekome hobby voor menig liefhebber van de jonge club.
 v.l.n.r.  JEAN HAEX ,WILLY VAES † , MAURICE TIELENS, JEF EVENS, en wie weet wie dit is?
 op de voorgrond de zonen van JEF , IVO EN JAN EVENS 
►TERUG

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL 2 :  VIERING 100STE LID

                                                  

1975 De club barst al snel uit zijn voegen, amper twee jaar na het ontstaan wordt het honderdste lid reeds gevierd ,daarna zou het nog even in stijgende lijn gaan, om dan stilaan terug te dalen. Vandaag tellen we 56 leden waarvan een aantal actieve leden, een aantal passieve- en enkele ereleden. Op de foto werden in de bloemetjes gezet,: v.l.n.r. zittend 100ste lid   José en  Jaak Corstjens , daarnaast Eduard Neyens en echtgenote, (gehuldigd bij aanbreng van een record aantal nieuwe leden).
Op de achtergrond:
Jean Haex, Willy Vaes†, Jack Bloemen, Michel Indekeu, Jef Evens en Jaak Plessers†;

►TERUG►

 

 

DEEL 3 : VOGELS OBSEVEREN OP ZONDAGVOORMIDDAG

1975 Zondagvoormiddag, gewapend met wandelschoenen en verrekijker, samen in het busje van voormalig 7UP, naar een van de vele bossen die Meeuwen rijk is.
Op speurtocht naar al wat fluit en zingt. Vogels observeren is in die tijd een belangrijke bezigheid, de vogelvangst is pas verboden, en Europese vogels kweken staat nog in zijn kinderschoenen.  40 Jaar later kan men zich nog moeilijk herinneren hoe in die begin jaren Europese vogels werden gekweekt. Nu is er een overaanbod van dierlijke voeding, terwijl  daar toen geen sprake van was. daarom was het belangrijk het gedrag te observeren om op je eigen vogels toe te passen . Wij zijn deze pioniers dankbaar, het is mede dank zij hun dat  we heden ter dagen nog vogels kunnen en mogen houden, ondanks de druk van sommige instanties. Wat deze laatse vaak vergeten is dat de vogelliefhebberij, duizenden en duizenden mensen verbroederd over de landsgrenzen heen.
Foto v.l.n.r
. Martin Evens† , Ivo Evens, Michel Indekeu, André Gielen, Jean Haex, Jef Evens, Willy Vaes†
                      en zittend Eduard Neyens
.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


►Terug