1977 Onverwachtte voorzitterswissel

  WANDELING DOOR ONS ARCHIEF  1977

1977 Het zat Michel Indekeu niet mee, nog maar net voorzitter kreeg hij serieuze gezondheidsproblemen. Hij moest een hartoperatie ondergaan, en noodgedwongen het voorzittersambt afstaan. Het werd een tijd van bezinning, enkele bestuursleden namen ontslag en Emiel Wellens werd voorzitter, hij loodste de club door deze moeilijke overgangsperiode. Ondertussen werden er plannen gesmeed om als een versterkte ploeg terug ten tonele te verschijnen. De jaarlijkse tentoonstelling en een beperkte nestkastwerking waren de enige bezigheid die de club bezighield in die sabbatjaren. Niemand van de leden had ambitie om buiten de gewestgrenzen heen zijn kans te wagen. Het was in 1977 nog een bijzonder grote eer om plaatselijk op een gewest tentoonstelling een beker te veroveren. ( toen werden er bekers en natura prijzen onder de winnaars verdeeld, maar zoals eerder vermeld, er waren veel minder titels te verdelen)

TERUG ►