History

                                                              
         VZW Ornithologische kweekgroep 
" BARMSIJS OUDSBERGEN"

 

          Liggend aan de uiterste rand van Noord Limburg en de Maasvallei, geborgen tussen Bree, Peer en Maaseik,  ligt Meeuwen-Gruitrode, fusiegemeente, ontstaan uit vijf kleinere kerkdorpen Meeuwen, Gruitrode, Wijshagen, Ellikom en Neerglabeek,  een inwonersaantal van 13.500 zielen. Onze gemeente heeft een vrij landelijk karakter, niet de grote industrieën zijn er aanwezig wel regelmatige agrarische activiteit en ook wel eens de paardengemeente genoemd omdat er enkele Belgische topruiters hun uitvalsbasis is gevestigd.

Zoals in zovele Vlaamse dorpen het geval is, ontstaat ook in Meeuwen-Gruitrode de vogelbond, in deelgemeente Meeuwen. Op 13 mei 1973 wordt “De Barmsijs Meeuwen” gesticht, onder de vleugels van de KBOF,  later (1992) wordt in haar naam “Gruitrode” er aan toegevoegd. Bij de echte Meeuwenaar zal “De Barmsijs Meeuwen-Gruitrode” niet altijd gekend zijn maar als men spreekt over “DE PIETEKESBOND” weet iedereen over wat en wie het gaat.

De Barmsijs is ontstaan na een splitsing met “De Vogelvrienden Peer-Meeuwen” waar de liefhebbers van Meeuwen toen een coöperatie mee vormden. Een bestuursverkiezing die niet het gewenste resultaat gaf, was oorzaak  van de splitsing, ieder ging zijn eigen weg!

De eerste bezielers waren Jef Evens (†), Willy Vaes (†), Jean Eyckens, Michel Indekeu, Jean Haex (†) en Jack Bloemen. Zij zijn de stichters die de fundamenten gelegd hebben.

In de aanvangsjaren lag het accent vooral op nestkastenwerking en beheer van 900 hectare vogelreservaat. Toch was er ook jaarlijks een vogeltentoonstelling welke ook voor de nodige financiële ruggensteun moest zorgen. Ook meteen na de start zullen drie leden, Evens Jef, Vaes Willy en Michel Indekeu met succes de keurderslessen afronden. Later zullen hier Jack Bloemen,  nog iets later Jan Geebelen en nog iets later Rudi Geers ook in slagen. Jack en Michel slaagde in 1997 in hun internationaal examen en zijn dus COM – OMJ keurders. Met die extra buitenlandse ervaring en kennis zijn zij de ideale aansprekers om onze leden met raad en daad te ondersteunen.

Velen van ons zullen zich nog wel de hete zomer van 1976 herinneren. Bij een alles verwoestende heide brand werd het gehele beheerde reservaat vernield. Van de complete nestkastenwerking blijft niets meer over. Nu 35 jaar later heeft de natuur zich pas hersteld. Na het verlies van de reservaten worden de accenten verlegd en zal het kweken, veredelen van soorten en rassen en tentoonstellen van siervogels meer op de voorgrond treden.

In november 1979 tijdens de Provinciale Kampioenschappen in Diepenbeek zal Jean Haex met een Appelvink voor het eerste provinciaal succes zorgen. In 81 op het Nationaal Kampioenschap te Ichtegem lukt Jack Bloemen erin om een eerste Nationale Kampioen, stam Goudvinken, naar Meeuwen te brengen. Dit was de start van een vereniging in opmars die tot op vandaag niet meer te stoppen is en die terecht tot een van de sterkere binnen de KBOF behoord.

1981 zal zeker in herinnering blijven met de organisatie van de nationale WEV kampioenschappen. De Provinciale kampioenschappen van Limburg werden georganiseerd in 1984 en 2009. Deze laatste, voor ons de beste ooit in de provincie, kreeg  later niet de honorering die ze verdiende, spijtig toch. Ergens rust nog het idee om ooit de Nat. kbof te…. !?

Onze vereniging werd geleid door 5 verschillende voorzitters, elk met hun visie en zienswijze. Evens Jozef, Michel Indekeu, Emiel Wellens, Jack Bloemen en Jos Dingenen.

Voorzitter Jos Dingenen is reeds sinds 12/01/1992 aan het roer. Het moet gezegd dat hij dit deed met  verve, bewust gekozen ambitie en visie, de nodige drive met een aanstekelijke inzet. Hij wist als geen ander hoe zijn club naar de top te brengen en te motiveren om  er te blijven.

De overige bestuursploeg staat er ook en iedereen weet wat van hem verwacht wordt.

We hebben ook de eigenschap dat bestuursleden niet gekozen maar gevraagd worden en verwachten dat ze  een voorbeeldfunctie vervullen. Periodieke bestuursverkiezingen is aan ons niet besteed, wat goed is moet je goed laten. Toch wordt er voor gewaakt dat de molen niet op eenrichtingswind blijft draaien. Tot heden lukt dit wonderwel. Het oog op de toekomst blijft.

De resultaten behaald op internationale wedstrijden hebben er voor gezorgd dat mening liefhebber uit Europa de weg naar de Meeuwerse liefhebbers heeft gevonden. Mening fokmateriaal en afstammelingen van onze topvogels heeft zijn bestemming in kwekerijen in diverse Europese landen en erbuiten gevonden en ze worden er erg gegeerd en gewaardeerd!

Binnen onze club mogen acht liefhebbers reeds één of meerdere wereldtitels aan hun palmares schrijven.

Ter afsluiting nog even dit: sportiviteit is voor ons prioriteit nummer 1. Al onze liefhebbers-leden kweken hun vogels met passie en respect voor het levende wezen. Waar kan proberen we mekaar te helpen en te steunen. De basis hiervoor werd vanaf het begin gelegd. We trachten iedereen te overtuigen van het belang van deelname aan tentoonstellingen, geen tentoonstellers geen hobby meer. Geen kleine clubs dan straks ook geen grote meer. Alleen de vogelliefhebber is er verantwoordelijk voor dat het kweken van vogels een toekomst blijft hebben.

Ook voor ons geldt dat vogels kweken  niet alleen cultureel en wetenschappelijk verantwoord is, het is ook een duurzame vorm van natuurbescherming en een zekere manier om verdwijning van soorten te helpen voorkomen.